Populaire winkels

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden JouwMerken.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van JouwMerken.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze site aan u aanbieden.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Productinformatie, garantie en klachten
Artikel 2 - Risico en aansprakelijkheid
Artikel 3 - Intellectueel eigendom
Artikel 4 - Wijzigingen

Artikel 1 - Productinformatie, garantie en klachten

  1. JouwMerken.nl biedt producten aan van derde partijen en verkoopt dit niet zelf. Voor informatie, klachten en overige zaken met betrekking tot producten die getoond worden verwijzen wij u door naar de desbetreffende aanbieder van het product.

Artikel 2 - Risico en aansprakelijkheid

  1. Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met JouwMerken.nl te mogen claimen of te veronderstellen.
  2. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. JouwMerken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Artikel 3 - Intellectueel eigendom

  1. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
  2. Alle logo's, merk- en productnamen en teksten zijn eigendom van de bijbehorende aanbieder van een product.

Artikel 4 - Wijzigingen

  1. Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Al jouw favoriete merken op één plek

Dagelijks de beste deals op JouwMerken